Byggeledelse:

En række Sune og Jensens opgaver er at lede projekternes realisering. En vigtig del af et projekts samlede succes er at fastholde de økonomiske og tidsmæssige forudsætninger og skabe de rigtige rammer for projektets realisering i anlægsfasen.

Byggeledelse kan have mange former. Det kan fx være den overordnede koordinerende funktion med styring af tid og økonomi i meget store anlægsprojekter med tilknyttede entreprenørfirmaer og rådgivere. Eller det kan være varetagelse af myndighedsforhold i
form af fx sikkerhedskoordinering med respekt for forhold vedrørende både vejtrafik og banetrafik.

Fagtilsyn er den daglige opfølgning af, at arbejdet gennemføres korrekt i både kvalitet og omfang. Af typiske opgaver kan bl.a. nævnes:

· Medvirken ved kontrahering
· Planlægning i form af tids- og aktivitetsplaner
· Sikkerhedsplanlægning, og -koordinering
· Afholdelse af byggemøder, sikkerhedsmøder mv.
· Økonomisk opfølgning
· Sikring af myndighedsmæssig opfølgning
· Tilsynsplanlægning og -gennemførelse
· Godkendelsesprocedurer og KS-opfølgning
· Aflevering inkl. opfølgning og overdragelse til bygherrens driftsorganisation

Kontakt os for en snak om netop dit projekt.